ผลกระทบของลานีญาต่อทะเลและสัตว์ทะเลในประเทศไทย
ลานีญา (La Niña) ส่งผลกระทบต่อทะเลและสัตว์ทะเลในประเทศไทยอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล การเคลื่อนย้ายของสัตว์ทะเล และผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล การจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงลานีญาอย่างยั่งยืน
photo1
ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก ThaiPBS
จากรายงานของ ThaiPBS ข่าววันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยคาดการณ์ว่า ลานีญาจะส่งผลให้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในบางพื้นที่ นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ไม่ปกติอาจส่งผลต่อการทำประมงและการท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงผลกระทบต่อปะการังและระบบนิเวศทางทะเลอื่นๆ
photo2
ผลกระทบของลานีญาต่อทะเลและสัตว์ทะเลในประเทศไทย
ลานีญา (La Niña) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก รวมถึงทะเลและสัตว์ทะเลในประเทศไทยด้วย การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลได้หลายด้าน ดังนี้:
photo3
ผลกระทบของลานีญาต่อทะเลและสัตว์ทะเลในประเทศไทย

1. อุณหภูมิของน้ำทะเล:
น้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยอาจเย็นลง เนื่องจากน้ำเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนตัวเข้ามา ซึ่งอาจมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลที่ต้องการอุณหภูมิที่คงที่

2. การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเล:
สัตว์ทะเลบางชนิดอาจเคลื่อนที่หรืออพยพไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่เหมาะสมกว่า เช่น ปลาทูน่า ปลาวาฬ และสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

3. ปริมาณสารอาหารในน้ำทะเล:
กระแสน้ำที่เย็นลงสามารถนำสารอาหารจากท้องทะเลลึกขึ้นมาในบริเวณผิวน้ำ ส่งผลให้ปริมาณแพลงก์ตอนและสัตว์ทะเลขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอาหารสำคัญสำหรับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่

4. ผลกระทบต่อปะการัง:
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปะการัง และทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) ได้

5. สภาพอากาศและพายุ:
ลานีญาอาจทำให้ประเทศไทยประสบกับสภาพอากาศที่ฝนตกหนักและพายุในบางพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
photo4
ผลกระทบต่อกิจกรรมทางทะเล

การประมง:
ปริมาณปลาที่จับได้อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

การท่องเที่ยวดำน้ำ:
สภาพอากาศและปะการังที่ฟอกขาวอาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวดำน้ำในบางพื้นที่

สัตว์ทะเลที่อาจได้รับผลกระทบ
ปลาทูน่าและปลาซาร์ดีน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและกระแสน้ำอาจส่งผลต่อแหล่งอาหารและการอพยพของปลาเหล่านี้
ปะการัง: ปะการังในทะเลไทย เช่น ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย อาจประสบกับภาวะฟอกขาวหากอุณหภูมิน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
สัตว์ทะเลขนาดเล็ก: ปริมาณแพลงก์ตอนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้สัตว์ทะเลขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีขึ้น
2024-07-04 08:59:18

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นๆ


เรียนดำน้ำกรุงเทพ | เรียนดำน้ำภูเก็ต | สอนดำน้ำกรุงเทพ | สอนดำน้ำภูเก็ต
ทริปดำน้ำประเทศไทย | ทริปดำน้ำต่างประเทศ | บทความดำน้ำ


Home | Abount us | Contact us
Terms and conditions | Terms of use | Privacy

ไทย | English | 中文 | 日本語 | 한국어 | Français | Deutsch | Español | русский | हिन्दी